Úvod Ohrievacie telesá Telesá pre kontaktný ohrev
Telesá pre kontaktný ohrev

Telesá pre kontaktný ohrev

 • ohrev foriem na plastické hmoty a vulkanizáciu
 • ohrev foriem a jaderníkov v zlievárenstve
 • vyhrievanie súčastí strojov a zariadení a ich príslušenstva v priemyslových prevádzkach
 • ohrev topných dosiek a ploten
 • ohrev nádob obsahujúcích ztuhnuté látky
 • ohrev reaktorov pre chemické reakce
 • vyhrievanie železničných a električkových výhybok
 • odmrazovanie chladiacich a mraziacich zariadení
Typické oblasti použitia
 • elektrospotrebiče pre domácnosť - topné panely, kontaktné grily, el. smažiace panvice, variče, fritézy
 • doprava - vyhrievanie železničných a električkových výhybok v zimnom období
 • potravinársky priemysel a gastronómia - varné dosky a plotný varičov a prihrievacích zariadení, smažiacich zariadení v restauráciach
 • ostatný priemysel - ohrev foriem a vyhrievanie súčastí strojov a ich príslušenstva v priemysle plastikárskom, gumárenskom, drevozpracujúcom, papierenskom, obuvníckom, v zlievárenstve atd., zváračky plastov, ohrev reaktorov pre chemické reakcie, ohrev nádob s rôznymi látkamy, vyhrievanie potrubia, lekárska a laboratórna technika

Copyright KOVHRON s.r.o. , Tel: 048/6183938, Fax:048/6183939 , E-mail: info@kovhron.com